JavaScript Number toFixed() Method

toFixed() 方法用來將一個數字轉成固定小數位數的字串。

語法:

numObj.toFixed([digits])

參數可有可無,預設為 0,用來指定小數點後要幾位數。

用法:

var numObj = 12345.6789;

numObj.toFixed();    // '12346'
numObj.toFixed(1);   // '12345.7' 四捨五入
numObj.toFixed(6);   // '12345.678900' 會補零
(1.23e+20).toFixed(2); // '123000000000000000000.00'
(1.23e-10).toFixed(2); // '0.00'
(2.34).toFixed(1);   // '2.3'
(2.35).toFixed(1);   // '2.4' 四捨五入
(-2.34).toFixed(1);   // '-2.3'