JavaScript Number valueOf() Method

valueOf() 方法用來將 Number 物件 (Number object) 型態轉型成基本數值型態 (primitive value)。

語法:

numObj.valueOf()

用法:

var numObj = new Number(10);
console.log(typeof numObj); // object

var num = numObj.valueOf();
console.log(num);           // 10
console.log(typeof num);    // number